JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.

JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. je uznávaným pedagogem na Právnické fakultě univerzity Karlovy v Praze v oboru trestního práva, spoluautorem učebnic trestního práva a autorem řady odborných článků a publikací. Kromě práva trestního se zabývá také obchodním právem.

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz