JUDr. Marcela Šonková

JUDr. Marcela Šonková se specializuje na řešení majetkoprávních sporů a rozvodová řízení včetně vypořádání majetku po rozvodu.

JUDr. Marcela Šonková se specializuje na řešení majetkoprávních sporů, sepisování smluv a právní poradenství v oblasti občanského i obchodního práva, zastupování v rozvodových řízeních a řízeních o výchově dětí včetně vypořádání majetku po rozvodu. Má rovněž zkušenosti z pedagogické práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Advokátka poskytuje právní služby i frankofonním klientům.

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz