Ing. Petr Tregler

Pracovníkem advokátní kanceláře je i ekonom Ing. Petr Tregler, který spravuje podniky v konkursu a likvidaci po stránce ekonomické a účetní.

Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz