Nemovitosti

Naše služby v této oblasti zahrnují komplexní přípravu dokumentace pro nabývání a prodej nemovitostí. Dále například souhrnná právní řešení financování nemovitostí, problematiku nájmů a podnájmů či leasingu nemovitostí. Jsme připraveni k zastupování v územních a stavebních řízeních, při rozvoji velkých územních celků či realizaci zajišťovacích práv k nemovitostem.

• sepisování smluv o převodech nemovitostí a spoluvlastnických podílů, smlouvy dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
• sepisování nájemních a podnájemních smluv 
• vypracování stanov bytových družstev a společenství vlastníků jednotek 
• sepisování zástavních smluv a zřizování věcných břemen 
• katastr nemovitostí 
• správa nemovitostí

 

Bytové právo

• bytová družstva 
• společenství bytových a nebytových jednotek 
• řízení před katastrálním úřadem 
• smlouvy o převodu a zástavě bytových jednotek 
• prohlášení vlastníků 
• smlouvy o výstavbě 
• nájemní vztahy (bytové a nebytové jednotky) 
• žaloby o vyklizení, zastupování při soudní výpovědi

Tel: +420 224 250 573
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz