Pracovní právo

Pracovní právo je hybridní právní odvětví zahrnující prvky soukromého a veřejného práva. Upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, řeší komplexně všechny vztahy vzniklé v souvislosti s pracovním poměrem, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví. Zpracovává také problematiku mezd a odstupného. 

Naše kancelář poskytuje plný právní servis v oblasti pracovního práva od sepisování manažerských a pracovních smluv, přes řízení o odstupném, hmotné odpovědnosti až po zastupování v pracovněprávních sporech.

• sepisování pracovních smluv a manažerských smluv 
• ukončení pracovního poměru 
• sepisování dohod o hmotné odpovědnosti 
• náhrada škody 
• zastupování v pracovněprávních sporech

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz