Vymáhání pohledávek

Pohledávky po splatnosti bohužel patří k podnikání a problematika nesplacených závazků do velké míry ovlivňuje situaci jak věřitelů, tak dlužníků. Naše kancelář nabízí právní služby při vymáhání pohledávek pro klienty. Uplatňujeme široké zkušenosti z vymáhání pohledávek pro nejrůznější segmenty. Zajistíme komplexní správu pohledávky.

• komunikace s dlužníkem, výzvy k úhradě pohledávky 
• zastupování v soudním či rozhodčím řízení 
• zastupování v exekučním řízení 
• průběžná kontrola plnění pohledávek s možností vyhodnocování jednotlivých fází vymáhání

Tel: +420 224 250 573
Tel: +420 224 250 573
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz