Rodinné právo

Rodinné právo je odvětvím práva tradičně řazeným mezi soukromé právo. Historicky se vyvinulo vydělením z obecného práva soukromého, tedy z práva občanského. Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Obraťte se na naši kancelář o odbornou radu a pomoc ve všech oblastech rodinného práva. Pomůžeme vám řešit sporné situace rozvodového řízení, nároky na výživné apod.

• vypořádání společného jmění manželů 
• rozvodové řízení
• řešení bytových vztahů po rozvodu
• určování a popírání otcovství 
• řízení o výživném na děti, manžela, rozvedeného manžela 
• řízení upravující styk dítěte s rodičem 
• řízení o nezrušitelném osvojení 
• řízení o svěření dítěte do péče

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz