Konkurs a vyrovnání

Od 1. ledna 2008 se na nově zahájená řízení o úpadku aplikuje insolvenční zákon, avšak pro úpadková řízení zahájená před tímto datem platí nadále zákon o konkursu a vyrovnání.

Tel: +420 224 250 573
Tel: +420 224 250 573
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz