Ing. Miloš Königsmark

Dne 11.3.2010 zjistil Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 1204/2010-A-14 úpadek dlužníka Ing. Miloše Königsmarka, bytem Hlaďova 672/4, Praha 9 – Černý Most a povolil řešení úpadku oddlužením

Přezkumné jednání

27.4.2010 00:00:00

Soud nařizuje přezkumné jednání a svolává schůzi věřitelů na den 27.4.2010 v 9,00 hod., prezence od 8,50 hod., do sídla Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Slezská 9, Praha 2, jednací síň č. 152/1.p.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz