SOFIRES Praha, spol. s r.o. v likvidaci

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.11.2009 se konkurs prohlášený na majetek insolvenčního dlužníka SOFIRES Praha,spol. s r.o. v likvidaci, Praha 2, Rašínovo nábřeží 80, IČ: 64581900, z důvodu, že jeho majetek je zcela nepostačující, z r u š u j e.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz