Anna Rostášová

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26.9.2008 se konkurs prohlášený na majetek insolvenčního dlužníka Anna Rostášová, nar. 16.11.1943, bytem Praha 9, Cihlářská 731, z důvodu nedostatku majetku insolvenčního dlužníka z r u š u j e

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz