Ota Baláž

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 3011 / 2009 ze dne 12.5.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen konkurs na jeho majetek.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz