ADST a.s v likvidaci

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 1447/2010-A-12 ze dne 31.3.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka.

Souhlas s prodejem majetkové podstaty

17.5.2010 00:00:00

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 11.5.2010 soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce JUDr. Josef Cupka prodal mimo dražbu z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka ADST, a.s. v likvidaci, pohledávky dlužníka za třetími osobami, zapsané v soupisu majetkové podstaty pod položkou 3 až 23, vše v celkové nominální hodnotě 7,083.151,41 Kč.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz