Ľubomír Kaľavský

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 78 INS 781/2010-A-10 ze dne 9.3.2010 zjistil úpadek dlužníka Ľubomíra Kaľavského, nar. 7.5.1961, bytem Praha 3, Seifertova 14/1042 a povolil řešení úpadku oddlužením.

Schválení oddlužení

22.4.2010 00:00:00

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 781/2010-B-11 ze dne 22.4.2010 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz