Kateřina Kalousková

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 40 INS 1044/2010-A-10 ze dne 25.3.2010 zjistil úpadek dlužníka Kateřiny Kalouskové, nar. 16.9.1972, Jana Klímy 2095, 272 01 Kladno a povolil řešení úpadku oddlužením.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz