DELFI CZ s.r.o. v likvidaci

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 90 INS 2895/2010-A-12 ze dne 22.4.2010 zjistil úpadek dlužníka DELFI CZ s.r.o. v likvidaci, sídlem Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČ 64942821 a na jeho majetek prohlásil konkurs.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

18.6.2010 00:00:00

Přezkumné jednání se koná 18.6.2010 v 11.40 hod. v jednací síni č.dv. 360/3. patro Městkého soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2. Bezprostředně po přezkumném jednání se bude konat schůze věřitelů.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz