Katarína Müllerová

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 55 INS 1190/2010-A-16 ze dne 6.5.2010 zjistil úpadek dlužníka Kataríny Müllerové, nar. 1.3.1963, bytem Kmochova 406, 280 02 Kolín a povilil řešení úpadku oddlužením.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

15.6.2010 00:00:00

Přezkumné jednání se koná 15.6.2010 v 11.00 hod. v jednací síni č. 5 ve II. patře budovy A Krajského soudu v Praze, Nám. Kinských 5, Praha 5. Bezprostředně po přezkumném jednání se bude konat schůze věřitelů

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz