Anna Bartlová

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 6513/2010 ze dne 17.6.2010 bylo rozhodnuto o úpadku a povoleno oddlužení dlužníka.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz