Gabriela Duffková

Soud tímto nařizuje jednání k projednání konečné zprávy podle ust. § 304 odst. 3 IZ na den 27.06.2013 v 13:30 hod do jednací místnosti č.dv. 16/př. budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.
K tomuto jednání se předvolává:
• dlužnice
• insolvenční správce

Projednání konečné zprávy

27.6.2013 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz