BIOMATRIXX s.r.o.

Dne 3.8.2012 byla usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 4305/2010-B-49 schválena konečná zpráva a vyúčtování odměny a výdajů insol. správce. Z tohoto důvodu insolvenční správce vyzývá věřitele, aby sdělili č. účtu pro zaslání výtěžku rozvrhu.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2020: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz