Prodej mimo dražbu:

Osobní automobil ŠKODA Felicia LX EEF613F (stáří 22 let) - prodejem mimo dražbu a to nejvyšší písemné nabídce.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz