Nabídka na prodej budovy č.p. 124 stojící na pozemku parc. č. st. 432 o výměře 220 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení, pozemku parc. č. st. 432 o výměře 220 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 433 o výměře 303 m2 - zahrada, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 381, pro k.ú. Církvice u Kutné Hory, obec Církvice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora. Dle KSPH 38 INS 26526/2012 a KSPH 38 INS 26523/2012.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz