Movitý majetek - zbytky skladových zásob

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 5392/2013-B- 6 soud vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce Mgr.Jan Zachariáš, advokát, Praha 2, Trojanova 18 prodal mimo dražbu movité věci-zbytky starých skladových zásob, zapsané v soupisu majetkové podstaty ke dni 18.3.2013 a specifikované na č.l. B-5 spisu. Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573. Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Trojanova 18, Praha 2 nebo e-mailem: zacharias@ak-cupka.cz.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz