Prodej ideální 1/3 pozemků

Insolvenční správce dlužníků Šoupa Vlastimil a Šoupová Eva prodá z majetkové podstaty tento majetek:
·ideální 1/3 pozemků parc. č. 431 o výměře 324 m2, parc. č. 432 o výměře 25556 m2, parc. č. 465 o výměře 1001 m2, parc. č. 466 o výměře 940 m2, parc. č. 553 o výměře 509 m2, parc. č. 554 o výměře 32361 m2, parc. č. 807 o výměře 10143 m2, parc. č. 808 o výměře 3579 m2, parc. č. 818 o výměře 27151 m2; spoluvlastnický podíl 1/3, vše zapsáno na LV č. 155, k.ú. Vlkov u Rakovníka, okres Nymburk, obec Děkov.

·ideální 1/3 pozemků -lesní pozemky, na parc. č. 576 lesní pozemek o výměře 13389 m2, parc č. 629 lesní pozemek o výměře 3508 m2, parc. č. 631 lesní pozemek o výměře 3386 m2; spoluvlastnický podíl 1/3; vše zapsáno na LV č. 99, k.ú. Bítov u Radenína, okres Tábor, obec Radenín.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.
Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: JUDr.J.Cupka, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, případně e-mailem: ak-cupka@ak-cupka.cz. Další informace na tel: 224 250 573.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz