Přímý prodej mimo dražbu

Byt č.p. 793/16; vše zapsáno na LV č. 14877, k.ú. Kolín, obec Kolín, okres Kolín.
Spoluvlastnický podíl na částech domu 4658/446411; vše zapsáno na LV č. 7672, k.ú. Kolín, obec Kolín, okres Kolín.

Prodej mimo dražbu s tím, že kupní cena bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy.
Další informace na ak-cupka@ak-cupka.cz nebo tel.: 224 250 573, JUDr.J.Cupka, insolvenční správce.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz