Prodej rodinného domu

Prodej rodinného domu

Insolvenční správce prodá nemovitosti dlužníka, a to:
- dům č.p. 170 na pozemku parc. č. st. 326,
- pozemek parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc. č. 304/21 zahrada,
vše zapsáno na LV č.531 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, katastrální území a obec Dolní Bělá.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte insolvenčního správce na emailu: melka@ak-cupka.cz, cahakova@ak-cupka.cz nebo na tel. čísle 224 250 573.

Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz