Sochrová Soňa

Soud nařizuje přezkumné jednání na den 16.5.2014 v 9.15 hod., do jednací síně č. 10, III. patro budovy A Krajského soudu v Praze, Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

16.5.2014 09:15
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz