Klásková Lenka

Nařizuje s e přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 20. června 2014 v 9,00 hod., II. patro, č. dv. 254 v budově Městského soudu v Praze, Praha 2, Slezská 9. Svolává s e schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání v téže jednací síni.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

20.6.2014 09:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz