Fajfárek Radek

Soud s v o l á v á p řezkumné j ednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 23. dubna 2014 v 10,00 hod. do jednací síně č. dv. 129, II. patro budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2.

 

Soud s v o l á v á schůzi věřitelů rovněž na den 23. dubna 2014, a to tak, že schůze věřitelů proběhne bezprostředně po skončení přezkumného jednání.

 

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

23.4.2014 10:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz