Říha Josef

Přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek s e  n a ř i z u j e na den 17.7.2014 v 13.15 hod. do budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, č. dv. 129 (II. poschodí).

S v o l á v á  s e  schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

17.7.2014 13:15
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz