Ferenc Zdeněk, Ferencová Jana

Soud n a ř i z u j e přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 29. května 2014 v 11,30 hod. do jednací síně č. dv. 129, II. patro budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2.

Soud s v o l á v á schůzi věřitelů rovněž na den 29. května 2014, a to tak, že schůze věřitelů proběhne bezprostředně po skončení přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

29.5.2014 11:30

Zvláštní přezkumné jednání

24.9.2014 12:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz