Buksová Alena

Soud n a ř i z u j e přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 12.8.2014 v 9,00 hod. do budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2., č.dv. 129, II. patro. Účast dlužnice a i insolvenčního správce u tohoto jednání je nezbytná.

Soud s v o l á v á schůzi věřitelů rovněž na den 12.8.2014, a to tak, že schůze věřitelů proběhne bezprostředně po skončení přezkumného jednání.

 

 

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

12.8.2014 09:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz