Havlíčková Růžena

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 30. července 2014, 08:40 hodin, č. dv. 16, III. patro v budově Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 530 96 Pardubice, Sukova třída 1556.

Svolává se první schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

30.7.2014 08:40
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz