Stanislav Probošt

Dne 20.10.2010 zjistil Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 99 INS 1831/2010-A-36 úpadek dlužníka Stanislava Probošta, nar. 22.1.1950, bytem Lublaňská 1721/45, 120 00 Praha 2 a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Tomáš Linha. Následně došlo k prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz