Immo Industry Czech s.r.o.

Dne 30.8.2010 zjistil Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 4691/2010-A-28 úpadek dlužníka Immo Industry Czech s.r.o., Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha 2, IČ 27670830 a na jeho majetek prohlásil konkurs. Tímto usnesením byl současně ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Tomáš Linha.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz