JANETTE spol. s r.o.

Dne 13.7.2010 zjistil Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 99 INS 5300/2010-A-19 úpadek JANETTE spol. s r.o., sídlem Konviktská 291/24, Praha 1 - Staré Město, IČ 62956434 a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Tomáše Linhu. Následně došlo k prohlášení konkursu na majetek tohoto dlužníka.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz