Vorlíčková Adéla

Nařizuje se p ř e z k u m n é j e d n á n í k přezkoumání přihlášených
pohledávek na 7. srpna 2014 v 11.00 hodin do jednací síně č. dv. 361, III. patro
budovy Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2. 
Svolává se s c h ů z e v ě ř i t e l ů, která se bude konat bezprostředně po
skončení nařízeného přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

7.8.2014 11:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz