Kaucký Pavel

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na
den 26. 8. 2014 ve 14.00 hodin, číslo dveří 102, v budově Městského soudu v
Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Prezence věřitelů započne 5
minut před začátkem přezkumného jednání. 
 
Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení
přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

26.8.2014 14:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz