EKOPURING spol. s r.o.

Dne 13.7.2010 zjistil Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 93 INS 8597/2010-A-9 úpadek dlužníka EKOPURING spol. s r.o., Sládkovičova 1247-PS6, 142 00 Praha 4, IČ 28409752 a na jeho majetek prohlásil konkurs. Tímto usnesením byl současně ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Tomáš Linha.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz