Vejvoda Oldřich, Vejvodová Andrea

Soud n a ř i z u j e přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 9. září 2014 v 14.15 hod. do jednací síně č. dv. 129, II. patro budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2.

 

Soud  s v o l á v á schůzi věřitelů rovněž na den 9.září 2014, a to tak, že schůze věřitelů proběhne bezprostředně po skončení přezkumného jednání

 

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

9.9.2014 14:15
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz