Prodej pohledávek

Insolvenční správce dlužníka INC Group a.s., IČ: 27376290, sídlem Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, prodá pohledávky dlužníka sepsané pod položkou 10 až 36 soupisu majetkové podstaty - viz příloha.

Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce v místě a čase s tím, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu smlouvy.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573. Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Trojanova 18, Praha 2 nebo e-mailem: zacharias@ak-cupka.cz. Insolvenční správce si vyhrazuje právo neprodat pohledávky žádnému ze zájemců.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz