Koubová Eva

Insolvenční soud nařizuje přezkumné jednání na 3.9.2014 v 10:00 hod. do budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, jednací síň č. 8. Prezence účastníků začíná deset minut před začátkem jednání.
Insolvenční soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po
skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

3.9.2014 10:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz