Bůžek Pavel, Bůžková Monika

Soud nařizuje přezkumné jednání na den 9. října 2014 v 15,00 hod.
do jednací síně č. 13, první patro budovy A Krajského soudu v Praze, se sídlem 150 75  Praha 5, Náměstí Kinských 5. Prezentace bude od 14,55 hodin.
Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení
přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

9.10.2014 15:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz