Novotná Olga

Soud tímto n a ř i z u j e jednání k projednání konečné zprávy podle
ust. § 304 odst. 3 IZ, a to na pondělí 13. srpna 2012 v 10:30 hod. do jednací
místnosti č. dv. 16/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40,
Plzeň.
K tomuto jednání se předvolává:
• dlužník,
• insolvenční správce.

Jednání - konečná zpráva

13.8.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz