Hanák Zdeněk

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
29. září 2014, 10:00 hodin, č. dv. 16, III. patro v budově Krajského soudu
v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 530 96 Pardubice, Sukova třída 1556.
Svolává se první schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

29.9.2014 10:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2020: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz