LOMSKÝ Michal, LOMSKÁ Jana

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 1. října 2014 v 13,30 hod. do jednací síně č. dv. 129, II. patro budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2. 
Soud s v o l á v á schůzi věřitelů rovněž na den 1. října 2014, a to tak, že
schůze věřitelů proběhne bezprostředně po skončení přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

1.10.2014 13:30
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz