Dvořák Jan

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 6.listopadu 2014 (čtvrtek) v 9:00 hod. do jednací síně č. dv. 49/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

6.11.2014 09:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz