Melicharová Ludmila

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na čtvrtek 6. listopadu 2014 v 09:30 hod. do č. dv. 62/přízemí v budově
Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.
Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po přezkumném jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

6.11.2014 09:30
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz