Miloslava Dubnová

Přezkumné jednání a schůze věřitelů nařízené na den 16. června 2011 v 11,00 hodin
u podepsaného soudu v místnosti č. dv. 5, přízemí budovy E, s e o d r o č u j e na den 3. srpna 2011 ve 14,45 hod. do jednací síně č. 5, přízemí budovy E Krajského soudu v Praze, Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. Prezentace bude od 14,40 hodin. Schůze věřitelů se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání. Důvodem odročení je stávka odborů.

Přezkumné jednání

3.8.2011 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz