Martin Vlk

Dne 6.1.2011 zjistil Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 13169/2010-A-8 úpadek dlužníka Martina Vlka, r.č. 750531/2122, IČ 43338844, bytem Dolní Hradiště 3, 331 51 Kaznějov a na jeho majetek prohlásil konkurs.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz